Menny és pokol

2013.03.11 09:35

Mennyország és pokol

 

 

Mendegélt az úton egy ember, a lova meg a kutyája. Egyszer egy hatalmas vihar kerekedett, és mellettük belecsapott egy fába a villám. 
Mindhárman meghaltak. De az ember nem vette észre, hogy már elhagyta az élők világát, és tovább bandukolt a két állattal. Néha időbe telik, míg a halottak megszokják új helyzetüket. . . 
Nagyon hosszú volt az út, emelkedőn kellett menniük, a nap is erősen tűzött,  csorgott róluk a verejték, és rettentő szomjasok voltak. Az egyik kanyarban végre észrevettek egy hatalmas márványkaput, amely egy arannyal kikövezett térre nyílt. 
A tér közepén egy kút állott, amelyből kristálytiszta víz csordogált. 
A kapuban egy férfi őrködött. A vándor odament hozzá, és megszólította:
- Jó napot. 
- Jó napot - felelte az őr. 
- Miféle hely ez, hogy ilyen gyönyörű?
- Ez itt a mennyország. 
- Milyen jó, hogy a mennyországba jutottunk! Nagyon szomjasak vagyunk. 
- Lépjen be nyugodtan, itt annyit ihat, amennyit csak akar. 
Az őr a kútra mutatott
- A lovam és a kiskutyám is szomjasak. 
- Nagyon sajnálom - mondta az őr. - Állatok nem léphetnek be ide. 
Az ember nagyon elkeseredett, mert rettenetesen kínozta a szomjúság, de nem akart egyedül inni. Megköszönte hát az őrnek, és továbbment. 
Megint sokat gyalogoltak fölfelé, és már teljesen ki voltak merülve, amikor
megérkeztek egy másik helyre, amelynek egy ócska kapu volt a bejárata. 
Mögötte poros földút volt, kétoldalt fákkal. Az egyik fa árnyékában hevert egy férfi, az arcát eltakarta a kalapja, valószínűleg aludt. 
- Jó napot - köszöntötte a vándor. 
A férfi félretolta a kalapját, és biccentett. 
- Nagyon szomjasak vagyunk, én, a lovam és a kiskutyám. 
- Van ott egy forrás a kövek között - mondta a férfi, és megmutatta nekik a
helyet. 
- Igyanak csak kedvükre. 
Az ember, a lova meg a kutyája odamentek a forráshoz, és sokáig ittak. 
Aztán az ember visszament a férfihoz, hogy köszönetet mondjon neki. 
- Jöjjenek csak nyugodtan, bármikor - felelte a férfi. 
- Egyébként hogy hívják ezt a helyet?
- Mennyország. 
- Mennyország? Az nem lehet! A márványkapu őre azt mondta, hogy az ott a
mennyország!
- Az nem a mennyország. Az a pokol. 
A vándor megdöbbent. 
- Meg kellene tiltaniuk, hogy ők is ugyanezt a nevet használják! Ez a téves
információ óriási zűrzavart okozhat!
- Bizonyos szempontból viszont nagy szolgálatot tesznek nekünk. Ugyanis ott maradnak azok, akik képesek elhagyni a legjobb barátaikat..."

 

forrás: ismeretlen

Elérhetőség

Tanulságos történetek tárháza tanulsagos@gmail.com